واژه نامه های پیچ و مهره و واشر

واژه نامه های پیچ و مهره و واشر

 

Angel controlled tightening

کنترل زاویه ای روشی است برای پیش تنیده کردن اتصال که ابتدا مهره با دست تا حد امکان محکم گردیده و سپس قسمتی از پیچ و مهره در یک راستا علامت گذاری می شود.

 

Bearing stress

 

فشاری است که بطور مستقیم بر سطح درگیر اتصال عمل کرده و در اثر اعمال نیرو به پیچ و مهره ایجاد میگردد.

 

Black bolt and nuts

 

واژه سیاه در این اصطلاح ، به معنای رواداری یا تلرانس بیشتر بوده و لزوما به معنی رنگ نهایی پیچ و مهره نمی باشد. به عبارت دیگر این اصطلاح برای اتصالات غیر دقیق بکار مرود.

 

Bolt

 

در مورد پیچ های رزوه داری بکار میرود که دارای گل یا سر بوده و با مهره استفاده می شود.

 

Electroplating

 

همان آبکاری است که برای جلوگیری از خوردگی و افزایش مقاومت سایشی ، فلزاتی مانند نیکل،کرم،روی یا کادمیومبر روی پیچ ومهره می نشانند.

 

Clamping force

نیروی فشاری است که یک پیچ یا مهره به اتصال اعمال می کنند.

 

Class of fit

 

نمایش  6g میزان جذب و جفت بودن رزوه های یک اتصال دهنده مانند پیچ و مهره را نشان میدهد.

 

Decompression point

وافشردگی ،در نمودار تنش کرنش ، نقطه ای است که پایینتر از نقطه تسلیم قرار داشته و هرچه بالاتر و به نقطه تسلیمنزدیکتر باشد بهتر است زیرا در این نقطه فشاری که به سطوح مشترک اتصال وارد می شود ناچیز بوده و اگر نیروی اعمالی از نقطه وافشردگی بیشتر شود بازدهی اتصال کاهش یافته و بین آن فاصله ایجاد می گردد.

 

Direct  tension indicators

 

یکی از روش های اعمال گشتاور لازم به اتصال است که در آن واشری با برجستگی را در اتصال قرار داده محکم می کنند تا برجستگی ها دچار لهیدگی شوند سپس با فیلرها مخصوص فاصله بین اتصال و در نتیجه گشتاور مطلوب بررسی می گردد.

 

Driving  recess

آچار خور ، محلی از گل پیچ که آچار در آن قرار می گیرد.

 

Effective diameter

قطر سیلندرفرضی هم محوربا رزوه ها که از وسط ارتفاع رزوه عبورمی کند. نام دیگر آن قطر گام است.

 

Embedment

تغییر شکل پلاستیکی موضعی که در نزدیکی محل اتصال پیچ و مهره و یا رزوه ها ایجاد می شود.

 

External thread

 

رزوه هایی هستند که بر محیط خارجی یک استوانه مانند پیچ ها ، یا بولت ها ایجاد می گردند.

 

Grip length

 

فاصله بین سطح زیرین مهره تا سطح تحمل کننده بار در پیچ که میتواند شامل واشر یا گسکت باشد.

 

H.V

 

پیچ های کلاس 10.9 و یا مهره های کلاس 10و واشر های کلاس 10 که ابعادی بزرگتر از معمول  داشته و برای اتصالات اصطکاکی در سازه های فلزی بکار میروند و استاندارد آنها

DIN 6914 , DIN 6915 , DIN 6916   میباشد.

Hydrogen embrittlement

 

تردی هیدروژنی ،در فرایند آبکاری و در اثر عدم آماده سازی مناسب و یا اجرای نا مناسب فرایند (به علت در معرض هیدروژن قرار گرفتن و جذب آن ) ایجاد می گردد.

 

Impact wrench

 

ابزاری است عمدتا بادی یا برقی که برای اعمال گشتاور و محکم نمودن پیچ و مهره به کار می رود.

 

Integral fastener

 

برخی از پیچ و مهره ها  به واسطه شکل خاص رزوه هاشان ، نسبت به لق شدن مقاوم هستند.

 

Internal thread

 

رزوه هایی که درون سوراخ ها شکل می گیرد رزوه های داخلی نام دارد.

 

Lefthand thread

 

رزوه هایی که جهت پیچش آنها خلاف جهت عقربه های ساعت باشد.

 

Length of engagement

 

فاصله ای است از رزوه ی خارجی که با یک رزوه داخلی درگیر و در تماس است.

 

Locknut

 

مهره قفل شونده دارای سه معنی زیر است:

الف) مهره هایی که به واسطه شکل هندسی خود که شبیه فلنج بوده از لق شدگی ناشی از لرزش  جلو گیری می نماید.

ب) مهره باضخامت کم که برای قفل کردن مهره ای با ضخامت بیشتر بکار می رود.

ج) مهره که به واسطه زاید پلاستیکی درون خود از لق شدن اتصال جلوگیری می نماید.

 

Major diameter

 

همان قطر استوانه فرضی است که بر قله رزوه ها منطبق می گردد. به عبارت دیگر فاصله قله به قله رزوه قطر خهرجی یا قطر بزرگ است.

 

Mean shift

اختلاف بین مقدار گشتاوذ ایجاد شده توسط یک روش یکسان برای محکم نمودن در یک اتصال سخت و یک اتصال نرم. یک تصال سخت ،مقدار گشتاور بیشتری را ایجاد میکند وهرچه این اختلاف کمتر باشد،  رسیدن به مقدار معین گشتاور آسان تر است.

 

Minor diameter

 

قطر استوانه فرضی است که بر ریشه رزوه های خارجی یا قله رزوه های داخلی منطبق می باشد.

 

Nicked threads

رزوه های لب پریده یا آسیب دیده ای که با افزایش قطر و برای رزوه های ریز گسترش می یابند. برای پذیرش باید از گیج برو عبور کنند.

 

Nominal diameter

 

قطر اسمی است که برابر با قطر خارجی رزوه ها یا قطر ساق میباشد.

 

پایان بخش اول

 

برای خرید پیچ و مهره با شماره 02146079175 و  09122622139  تماس بگیرید .

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

مطالب پیشنهادی