انواع رزوه‌های پیچ کدامند ؟

انواع رزوه‌های پیچ کدامند ؟

 1. رزوه چهارگوش
 2. رزوه امریكایی
 3. رزوه پیچ حلزونی 29 درجه
 4. شانزده رزوه‌ای
 5. دوازده رزوه‌ای
 6. هشت رزوه‌ای
 7. رزوه دندانه اره ای
 8. رزوه درشت
 9. رزوه ریز
 10. رزوه فوق‌العاده ریزطریقه تراشیدن انواع پیچ و شرح اجزاء آنها :

پیش از انجام عمل تراشیدن پیچ ها باید اجزاء گوناگون آن را بشناسیم . به این خاطر به صورت خلاصه وار به شکل زیر می باشد :

 1. قطر خارجی ( Mujor D )

بزرگترین قطر پیچ و یا مهره را قطر خارجی آن می گویند که عبارت است از اندازه سر دندانه تا سر دندانه مقابل که آنرا با حرف OD نمایش می دهند.

 1. ارتفاع یا گودی دندانه( Depth of T )

فاصله قائم میان سر دندانه تا ته دندانه پیچ که آنرا با علامت h مشخص می کنند را ارتفاع یا گودی دندانه گویند .

 1. قطر داخلی ( Minor D )

کوچکترین قطر پیچ و یا مهره را قطر داخلی گویند که اندازه آن عبارت است از فاصله ته دندانه تا ته دندانه مقابل آن یا به عبارت دیگر برابر است با تفاضل قطر بزرگ دو برابر ارتفاع دندانه که با حرف I نشان میدهند.

 1. تعداد دندانه ( Nimber of T )

تعداد دندانه در یک اینچ روی محیط در طول پیچ که برای تعیین آن خط کش یا کلیس را روی پیچ قرار داده و سپس دندانه های بین یک اینچ را میشماریم که معمولاًآنرا با حرف  N نمایش میدهیم. علاوه بر آن میتوان با راه های  مختلف دیگری آنرا اندازه گیری کرد  که عبارت از استفاده از شابلن به این ترتیب که شابلن مورد نظر را روی دندانه ها قرار داده و در صورتیکه نوری از بین دندانه ها مشاهده نشد تعداد دندانه هائیکه روی شابلن نوشته شده است همان تعداد دندانه پیچ خواهد بود.

 1. گام یا تقسیم دندانه( Pitch )

فاصله نوک یک دنده تا دنده مجاور و یا فاصله یک نقطه از ته دنده تا نقطه مشابه از ته دنده دیگر را گام یا تقسیم دنده گویند که با علامت P مشخص میکنند.

 1. تارک یا پهنای سر دنده( Crest )

سر دندانه پیچ های یکنواخت ملی دارای سطح باریکی است که طرفین یک دندانه را بهم متصل میسازد با f علامت گذاری شده است.

 1. پهنای ته دندانه( root )

کف شیتر بین دو دندانه محور که طرفین آنها را بهم متصل میسازد پهنای ته دندانه گویند که با علامت C یا R نمایش میدهند.

 1. قطر متوسط ( قطر میانه ) پیچ ( Pitch D )

قطر میانه عبارت است از استوانه فرضی که دنده های پیچ را درمحلی قطع میکند که در آن قسمت هر دندانه مساوی پهنای شیار مجاور آنست و یا بعبارت دیگر عبارت است از تفاضل قطر بزرگ و ارتفاع دنده که با علامت DP و یا E نمایش داده میشود.

 1. گام محوری پیچ (Lead)

گام محوری پیچ عبارت است از فاصله ای که پیچ در داخل مهره یا مهره روی پیچ در یک دور گردش این گام درست شبیه گام دندانه می باشد. گامهای محوریمتعددی را نشان میدهد.

 قسمت بالا یک نوع پیچ یک راهه که دارای یک گام میباشد معرفی مینماید.

انواع رزوه‌های پیچ
شایان پیچ : تولید و توزیع انواع پیچ و مهره های صنعتی ، نفت ، گاز
پتروشیمی ،کشاورزی ، خودرویی ، برج هاي انتقال نيرو ، دكل هاي مخابراتي ، سازه هاي ساختماني
پیچ های آهنی ، اتاقی ، سوکی ، خشکه ، آلن ، استیل ، خودکار
برای مشاوره و خرید انواع پیچ و مهره با کارشناسان فروش ما تماس حاصل نمائید.

02146079175 - 02146073583

02146801008 - 02146801009